Faaliyetler

Projenin ana faaliyetleri:

1) ARAŞTIRMA
Bu projenin faaliyet amacı, projeye dahil olan ülkelerde din eğitimi yaklaşımları konusunda derinlemesine bir analiz ve katılımcıların okullarda dini çoğulluk konusundaki ihtiyaçlarının tanımlanmasıdır.
Geliştirilecek ana etkinlikler:
a) katılımcı ülkelerdeki farklı yaklaşımların analizi: tüm katılımcı ülkelerde, her takım iki farklı seviyede bir analiz geliştirecektir: ilk seviye öğretme yöntemlerini düzenleyen kanuni hükümler ve tarihçeleri, ikinci seviye eğitimsel yaklaşımlara odaklanacaktır.
b) araştırma takımları ve uzmanlar arasında farklı tecrübeleri karşılaştırmak için atölye çalışmaları.
Veriler tekil deneyimlerden sorunlar ve potansiyelleri ortaya çıkarmak üzere kanuni ve psiko-pedagojik uzmanlar tarafından yorumlanacak ve değerlendirilecektir.
 c) Sonuçların Yayınlanması
Proje sonuçlarının yayınlanması ve ortak ülkelerde yayma faaliyetleri ile sona erecek.

2) Pedagojik eğitsel ve katılımcı model (PD&P)
Öğretmenlerin eğitim faaliyeti sırasında edindikleri bilgi ile başlar (n. 3), bu faaliyet dini çoğulluk için eğitimde, öğretmenler, uzmanlar, aileler ve bölgedeki farklı dinlerin temsilcilerinin katılımıyla, pedagojik bir yöntem geliştirmeyi amaçlar. Pedagojik model “tepeden aşağı” bir yöntem ile eğitimciler, psikologlar ve din uzmanlarının araştırma sonuçlarına dayanarak projedeki her içerik için dini ve kültürel farklılıkların entegrasyonu konusundaki en hassas sorunları tanımlayacaklar ve böylece katılım sürecinin “zeminini” belirleyecekler.

3) “Avrupa’da Dini Çoğulluk” konusunda öğretmen ve eğiticiler için eğitim.
Eğitim faaliyeti Fondazione Centro Pier Villa Montesca’da 6 günlük bir eğitim yoluyla uygulanacaktır.
 Atölyenin ana içeriği:
a) “dinleri bilmek”
İlgili uzmanlar, hukukçular, tarihçiler, antropologistler, sosyologlar katılımcı olacaklardır
b) “Diğerleri ile tanışmak”
Bu aşamada Avrupa’da mevcut olan diğer din üyeleri uzmanlar, sosyal psikologlar ve sosyologlar ile bir araya gelecektir.
c) “Köktendinciliği Önleme”
İlgili uzmanlar: pedagoglar, evrimsel psikologlar, dn uzmanları ve antropologlar

4) AB İLKÖĞRETİM OKULLARI İLE PİLOT UYGULAMA
Katılım süreci sonunda ortaya çıkan eğitim modelinin sınıfta denenmesi  Deney katılım sürecinde görev alanlar tarafından yapılacak ve pedagojik modelin geliştirilmesi esnasında geliştirilen özel yöntemleri uygulayacaklar.
Kendi ülkelerindeki okullar ve katılımcı kurumlar arasındaki sağlam ilişkiler sayesinde belirlenen sayıda ilk öğretim okulunda pilot uygulama yapılacak ve öğretmenler geliştirilen yeni yöntemleri deneyecekler. Seçilecek okulların kriterleri uygulanacak sınıfların bileşimi ile ilgili olacak: çoklu kültür ve çoklu dini içeriğe sahip sınıf/okullar veya marjinal ya da gelişmemiş bölgelerdeki okullar özellikle ilgi odağı olacak.