Konsorsiyum

ITALYA – Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca (FCSVM) eğitim araştırmaları ve uzman eğitimi, eğitim kültür ve yerel gelişim konularında çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yenilikçi eğitim girişimleri geliştirmekte ve multi-disipliner geniş bir araştırma ve eğitim uzmanlığı sunmaktadır. Villa Montesca’nın tarihi eğitim tarihi ile iç içedir. Aslında, 1909’da Çocuklara uygulamalı Montessori bilimsel eğitim yöntemi Villa Montesca’da yazılmış ve Citta di Castello’da basılmıştır.   FCSVM kurucularının izinden giderek Citta di Castello belediyesi, Umria Bölgesi ve Perugia vilayeti tarafından desteklenmektedir ve günümüzde çocukları eğitim hayatları boyunca desteklemek için yeni eğitsel yöntemler ve pedagojik perspektifler üzerinde araştırma ve uygulama yapmaktadır. Yöntemler, aynı zamanda yeni teknolojilere dayanarak, hem yetişkin hem de özel ihtiyacı olan öğrencilere uygulanmaktadır. Bu amaçlarla FCSVM çalışmaları tüm yönleriyle eğitim ortamını desteklemek için Avrupa ve ulusal ağlar kurma yönündedir. Bugünlerde FCSVM araştırma ve eğitim konusunda uluslararası mükemmellik ününe sahiptir ve farklı disiplinlerden proje takımlarını ve universite içinden veya diğer kurumlardan araştırmacıları yönetmede ileri seviyede tecrübe sahibidir. FCSVM sosyal ağlar kadar demokratik katılıma dayalı yöntem ve yaklaşımlar ile kalıcı eğitim için yollar geliştirmektedir; hem genç insanlar için üst seviye eğitim kursları organize etmekte hem de Avrupa-içi hareketliliği desteklemektedir.

 

ISPANYA – San Jorge University  (FUSJ) eğitim ve araştırmaya adanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluştur ve Aragon hükümeti tarafından 2005’te üniversite olarak tanınmıştır. Amacı bilgi yaratıp yayarak topluma hizmet etmek ve dürüstlük ve iyi profesyoneller oluşumuna katkıda bulunmaktır.
Üniversite (derece, yüksek lisans ve doktora) farklı bilgi alanları oluşmaktadır:
– Sağlık Bilimleri Fakültesi (Eczacılık, hemşirelik, Fizyoterapi ve Spor Bilimleri)
– İletişim Bilimleri Fakültesi (Gazetecilik, Reklam ve Halkla İlişkiler, Çeviri Ve Kültürlerarası İletişim, Görsel İletişim, Pazarlama). Eğitim alanı Okul öncesi eğitim, llk okul eğitimi, orta okul eğitimi ve dil eğitim ve öğretimini içerir
– Politeknik Okulu (Bilgisayar Bilimleri)
– Mimarlık Okulu
– Yönetim ve Liderlik okulu: Yönetim ve İş Yönetimi
Ayrıca üç entegre araştırma enstitüleri şunlardır:
– Çevre Aragon Enstitüsü ve Sürdürülebilirlik
– Hümanizm Ve Toplum Enstitüsü
– Modern Diller Enstitüsü

 

BULGARIA – Center for Educational Initiatives (CEI) kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur ve yenilikçi eğitim girişimlerini arttırmayı ve Bulgar eğitim sisteminde eğitsel reformları desteklemeyi amaçlar. Kurumun temel amaçları yerel, bölgesel ve Avrupa çapında eğitim alanında iş birliğini desteklemek, yeni öğretim yöntemlerini uygulamak, BT teknolojilerini kullanmak, devlet kurumları, eğitim ve bilimsel kurumlar ve STK’lar arasında işbirliğini tüm profesyonel ağları ve platformları kullanarak arttırmaktır.
CEI yönetim kurulu tarafından yönetilir. Çalışma yapısı iki departman halindedir ve 2 program yöneticisi tarafından denetlenir – Yönetim ve maliye ve eğitsel programlar. CEI faaliyetleri 302dan fazla farklı iş geçmişine ve tecrübesine sahip uzmandan oluşur.
CEI uzmanlık alanları aşağıdaki alanları kapsar:
– Öğretmen eğitimi;
– E-eğitim öğrenme;
– Yenilikçi uygulamaların teşvik edilmesi;
– Bilgilendirme kampanyaları;
– Konferanslar, seminerler ve atölye çalışmaları organizasyonu;
– Kamu tartışmaların düzenlenmesi;
– Araştırma ve saha çalışması.

 

YUNANISTAN – EDRA (Savunmasız gruplar için sosyal işbirliği faaliyetleri) Akıl sağlığı ve öğrenme güçlüğü alanında özel hizmet veren ve ayrıca dezavantajlı kişileriçin sosyal ve refah hizmeti sağlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 2001 yılında kurulmuştur.
EDRA, ISO 9001:2008 sertifikasına sahiptir, Ulusal Kayıtlarda Özel kayıtlarda Gönüllü kar amacı gütmeyen kurumlar arasında sosyal hizmet verir olarak kayıtlıdır Aynı zamanda Sağlık ve Sosyal Hizmetler bakanlığı (Akıl Sağlığı Bölümü) tarafından Akıl Sağlığı Hizmetlerinin iyileştirilmesi Ulusal Eylem Çerçevesi içinde (Akıl hastaları için iki pansiyon kurulması ve işletilmesi) sürekli gözetim altındadır.
EDRA bir çok eşitlik, insan hakları, ve ayrımcılık karşıtı projede görev almıştır. Çocuklar ile ilgili olarak, EDRA 13 farklı psiko-pedagojik mrekezde günlük 800’den fazla çocuğa özel öğretim hizmeti sağlamaktadır. Bu merkezlerde verilen programlar: konuşma terapisi, mesleki terapi, özel eğitim, psikolojik rehberlik, ebeveyn danışmanlığıdır.

 

TURKEY – EGECED eğitim alanında uzmanlar tarafından kurulmuştur (öğretmenler, eğitmenler, akademisyenler ve denetmenler) EGECED üyeleri genel, mesleki ve özel eğitim kurumlarından oluşan bir ağın parçasıdır. Okullar ağıdır. EGECED yerel ilk, orta okullara geniş ulaşıma sahiptir ve üniversiteler ile işbirliği içindedir. EGECED’in amaçları eğitim alanında çalışan uzmanları toplamak, eğitim kalitesine katkı sağlamak, eğitim sistemine modern uygulamaları tanıtmak, Türkiye ve Avrupa arasında eğitim uzmanlarının sürdürülebilir takasına katkı sağlamaktır.
EGECED AB projeleri ve Proje yönetiminde geniş tecrübe sahibidir. Kuruluş üyeleri araştırma ve değerlendirme de yüksek becerilere sahiptir. Projeye dahil olan uzmanlar Avrupa eğitim politikaları, stratejileri ve öncelikleri hakkında, özel ihtiyaç sahibi çocukların katılımı ve HBÖ ve prosedürleri hakkında bilgi sahibidir ve tüm bu yeterlilikleri ile katkı sağlayabilirler. Projenin genel amaçlarına ulaşması için işbirliği yapacaklardır. Bu projeye katılarak EGECED hem katılımcı öğretmenlerinin hem de EGECED’in dahil olduğu ağ içerisinde görev yapan öğretmenlerin paylaşılacak faydalı uygulamalardan gelişme kazanacaklarına inanmaktadır.

Proje ortakları proje amaçlarının tümüne ulaşmada en yüksek becerilere sahip olanlar arasından seçilmiştir.  Çoklu kültür süreçlerinde aktif deneyim sahibi öznelerin seçilmesi için özel ilgi gösterilmiştir. Katılımcıların akademik geçmişleri ve kaynakları bu özel ruhani ve dini çalışmalarda uzman yaklaşımı sağlayacaktır. Ortaklıkta farklı dini yaklaşımlar temsil edilecektir: islami, ortodoks ve katolik. Katılımcıların bazıları HBÖ alanında sonuçları sadece uzman ve okul yöneticilerine değil aynı zamanda katılımcı yaklaşımın uygulanması konusnda hevesli kişiler arasında da yaygınlaştırmada çok tecrübelidir
Ortaklık içerisinde büyük sayıda okul sağlaması eğitim tarzının değişmesinde belirgin beklenen etkiyi katılımcı parametrelerin tanıtılmasının yanında vurgulamaktadır.

 


Ile işbirliği içinde:

Izmir SEV Primary School

http://www.sevizmir.k12.tr/en/

51 Secondary school “Elisaveta Bagriana”

http://51sou.info/

18 Secondary school “William Gladstone”

http://www.18sou.net/ile işbirliği içinde