Hedefleri

Proje, çok kültürlülük ve entegrasyon ile ilgili enine becerileri geliştirmek için yenilikçi, katılım tabanlı, pedagojik yöntem üzerine odaklanmaktadır. Çocukların yeterli kültürlerarası ve dinler arası düşünceye sahip olarak tamamen entegrasyon haklarını sağlamaya öncelik vermektedir.

Avrupa vatandaşlığının ana değeri dinamik ve diyalojik karakteridir: kapsayıcıdır ve vatandaşlarının kültürel farklılığına dayanmaktadır. Bu sebeple, Din kültürün paradigmatik bir parçası olduğuna göre, özellikle okullarda, Avrupa’nın kültürlerarası olma boyutunu koruyabilmek için dini çoğulluğun gelişmesi ve bunu sağlayacak araçların varlığı ilgili yönlerdendir. Bu anlamda, dini çoğulculuk için eğitim, medeni farkındalık ve sosyal uyum elde etmek için tam demokratik bir Avrupa vatandaşlığı modeli yapımında bir anahtardır.

Bu yaklaşım, bireysel ve ilişkisel becerilerde belirli bir arka plan olarak ruhani ve kültürel boyutu düşünmeye fırsat sağlar. Çok kültürlü bir alanın yaratılmasının teşviki için çocukların aktif rol almasına yönelik etkin önlemler ele alınmaktadır.

Proje ayrıca öğretmen mesleğinin profilini de iyileştirme amacındadır çünkü din öğretmek için yenilikçi bir katılımcı pedagojik yöntem oluşturarak öğretmenlere içerik ve yöntemsel beceriler sağlayacaktır. Öğretmenler farklılıklar ile başa çıkmada desteklenerek öğrencilerin kendilerinin aktif oldukları eleştirel araştırma sürecinde hızlandırıcı olarak onlardan ihtiyaçlarını, kendilerinin ve dünyanın görüşlerini, ve dini çoğulluğu düşünerek kendi isteklerini ifade etmelerini isteyecektir. Bu nedenle, proje, “tabandan”, yani çocuklar yoluyla, dinde katılımcı yaklaşımı kullanarak kültürler arası vatandaşlığı destekleyen hem dini eğitim içeriği hem de yenilikçi pedagojik yöntem sunmaktadır.