E-Öğrenme Platformu

Öğrenme platformu, çok kültürlülük ve entegrasyon ile ilgili çapraz becerilere odaklanan pedagojik öğrenme materyalleri içermektedir. Bu, öncelikle çocukların yeterli kültürlerarası ve dinler arası arabuluculuk yoluyla tam entegrasyon hakkını sağlamayı amaçlamaktadır.

Platforma git