Sonuçlar

– Ortak ülkelerde ihtiyaç Analizi: farklı yaklaşımlar

– Avrupa’da din eğitimi, fikir ve bakış açısı: Sentez Araştırma  

– Öğretmenler ve Eğitimciler için eğitim “Avrupa’da Dini Çoğulculuk”
  a) İtalya’da
  b) Yunanistan’da

– Pedagojik Didaktik Ve Katılımcı Modeli

– Deney AB İlköğretim Okullarında

– PD&P Modeli İlköğretim Okulları için