Платформа за електронно обучение

Учебната платформа съдържа учебни материали за педагогика, насочени към трансверсални умения, свързани с мултикултурализма и интеграцията. Тя има за цел преди всичко да гарантира правото на децата да бъдат напълно интегрирани чрез адекватно междукултурно и междурелигиозно посредничество.

Отидете на платформата