Резултати

– Анализ на нуждите: Различните подходи в страните-партньори

– Религиозно обучение в Европа, идеи и перспективи: Обобщен анализ

– Обучителни семинари за учители и образователни експерти на тема: Религиозен плурализъм в Европа
  a) в Италия
  b) в Гърция

– Дидактичен и педагогически модел на участие

– Експерименти в началните училища на ЕС

– Наръчник по  Дидактичния и педагогически модел на участие за начални училища