Proje Life

Avrupa vatandaşlığının ana değeri dinamik ve diyalojik karakteridir: kapsayıcıdır ve vatandaşlarının kültürel farklılığına dayanmaktadır. Bu sebeple, Din kültürün paradigmatik bir parçası olduğuna göre, özellikle okullarda, Avrupa’nın kültürlerarası olma boyutunu koruyabilmek için dini çoğulluğun gelişmesi ve bunu sağlayacak araçların varlığı ilgili yönlerdendir. Bu anlamda, dini çoğulculuk için eğitim, medeni farkındalık ve sosyal uyum elde etmek için tam demokratik bir Avrupa vatandaşlığı modeli yapımında bir anahtardır.

Proje, çok kültürlülük ve entegrasyon ile ilgili enine becerileri geliştirmek için yenilikçi, katılım tabanlı, pedagojik yöntem üzerine odaklanmaktadır. Çocukların yeterli kültürlerarası ve dinler arası düşünceye sahip olarak tamamen entegrasyon haklarını sağlamaya öncelik vermektedir.