Εκδηλώσεις Ενημέρωσης

Α)  Τελική ημερίδα για το έργο.

Β) Ημερίδα για την παρουσίαση των εκπαιδευτικών εργαλείων και τα αποτελέσματα του Πειραματισμού αυτών.

– στην Ισπανία

– στη Βουλγαρία

– στην Ελλάδα

– στην Τουρκία