Αποτελέσματα

– Ανάλυση αναγκών: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη χώρα του κάθε εταίρου

– Θρησκευτική εκπαίδευση στην Ευρώπη, ιδέες και προοπτικές: Έρευνα σύνθεσης αποτελεσμάτων.

– Εκπαίδευση για τους δασκάλους  και τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον «θρησκευτικό πλο