Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Η πλατφόρμα μάθησης περιλαμβάνει παιδαγωγικά μαθησιακά υλικά με επίκεντρο τις εγκάρσιες δεξιότητες που σχετίζονται με την πολυπολιτισμικότητα και την ολοκλήρωση. Στόχος του είναι να εξασφαλίσει, πρωτίστως, το δικαίωμα των παιδιών να ενσωματωθούν πλήρως μέσω κατάλληλης διαπολιτισμικής και διαθρησκευτικής διαμεσολάβησης.

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα